Universele mensenrechten of culturele mensenrechten  --door mr. J.J. van der Gulik

Heemland 31, Ten geleide --door de Redactie

Jacht op buitenparlementaire oppositie --door de Redactie

Het racistische spook --door Erik van Goor, overgenomen van de paleoconservatieve webstek "Open Orthodoxie - Podium voor weerbare burgers".

Rome toen en nu --door mr. J.J. van der Gulik, een vergelijking van het klassieke Rome met het huidige Europa

Politieke kaste haat saamhorige middenlaag --door Lode van Boonen en Mart Giesen

Discrimineren is een mensenrecht
--gesprek met prof Matthias Storme over de vrijheid te discrimineren. Zeer lezenswaardig over Europa is in dit artikel de notitie: Paars complot. Lees van dezelfde auteur ook Vrijheid en/of gelijkheid op de webstek 'Neerlands Bloed'

Turkije is niet Europees --door Marcel Bas, oorspronkelijk verschenen op de webstek 'Die Roepstem'

Eurokratische kongsies afgeremd  --door Lode van Boonen en Mart Giesen

Een vals gevoel van veiligheid --door Jurrien Boiten

 


 


Archief

Vermelding der onderscheiden jaargangen
 


Kijk verder in het Heemland archief

of in
Keuze uit Heemland

of in de onderscheiden jaargangen: 

Heemland 31  ( [alleen digitaal verschenen] archiefjaar 2006)

Heemland 29-30  (archiefjaar 2004)

Heemland 26-28  (archiefjaar 2003)

Heemland 22-25  (archiefjaar 2002)

Heemland 19-22  (archiefjaar 2001)

Heemland 15-19  (archiefjaar 2000)

Heemland 12-15  (archiefjaar 1999)

Heemland 10-12  (archiefjaar 1998)

Heemland 09-10  (archiefjaar 1997) en

Heemland 01-08  (archiefjaar 1991-96)

 

 

COLofOON

Inlichtingen over redactie en tijdschrift
 

Heemland

Uitgave van de Stichting Heem

 


Hoofdredacteur: Mart Giesen
Redactieraad: Linda Gouderak, E. den Hollander, Lode van Boonen

Redactieadres:
Mail:
redactie@heemland.nl


ISSN 0928-6993

 

Losse nummers van Heemland zijn, zolang voorradig, in overleg te bestellen. 

Kopij voor het blad is van harte welkom. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te redigeren of te weigeren zonder opgave van redenen. Voor de inhoud van ingezonden stukken is de redactie niet aansprakelijk

Om het 'forum voor nederlandse politiek' verder uit te bouwen vragen wij onze lezers hun inbreng (commentaren, artikelen, brieven) aan dit  forum te leveren. Plaatsing op internet en/of in het tijdschrift geschiedt volgens de redactionele voorwaarden en voor zover strokend met onze doelstellingen.

Auteurs- en copierechten: Stichting Heem en de auteurs. 

Het is de politiek maatschappelijke overtuiging van de redactie dat elk land een eigen tehuis, een eigen heem, dient te bieden aan zijn inheemse bevolking, ook in het oude werelddeel Europa. Zo vindt zij dat Nederland er in de eerste plaats is voor de eigen Nederlanders, dat Nederland ons heemland is en niet zomaar een woonland voor verschillende volken en groepen, die hier neer willen strijken. 

De redactie staat op het standpunt dat sociaal, politiek en economisch gestreefd wordt naar een maatschappelijke inrichting van de samenlevingen in Europa volgens een algemene middenweg van overheidszorg, billijke markt en publiek economisch toezicht. Door een rechtvaardige verdeling en evenwichtige verhoudingen krijgt solidariteit binnen de nationale samenlevingen zodanig gestalte dat een ieder zich daadwerkelijk verbonden weet met zijn volk en vertrouwen heeft in zijn staat.

De redactie schenkt aandacht aan het streven van volksgezinde stromingen in de lage landen bij de zee, die zich willen inzetten voor behoud en herstel, versterking en ontplooiing van de nederlandse aard van deze gewesten.
 

Webstek Heemland


Voor het laatst bijgehouden op 28 augustus 2014

Webbeheer door Linda Gouderakterug naar boven