HEEMLAND 29

 

Als het net even anders was gegaan

 

Mede dankzij de geallieerde afleidingsmanoeuvres in Engeland beschikten de Duitse strijdkrachten in NormandiŽ op 6 juni 1944 niet over voldoende middelen en mensen om de aanstormende Amerikanen en hun bondgenoten het hoofd te bieden. De Duitsers waren er uiteraard op voorbereid dat er een geallieerde aanval aan zat te komen, maar ze wisten niet waar en wanneer. Het is begrijpelijk dat ze rekening hielden met de mogelijkheid van een invasie in de buurt van het Nauw van Kales. De zee is daar immers op zijn smalst en het denkbeeldige leger van nepbevelhebber Patton in het zuidoosten van Engeland sterkte de Duitsers in hun opvatting dat ze in Frans-Vlaanderen flink wat soldaten achter de hand moesten houden. Een geallieerde meesterzet: doordat een deel van de Duitse legerleiding zich op het verkeerde been had laten zetten, waren er in NormandiŽ veel minder Duitse soldaten dan er hadden kunnen zijn.

 De operatie "Overlord" heeft zoals bekend aan verschrikkelijk veel jonge Amerikanen, Canadezen en Europeanen het leven gekost. Als de landing in NormandiŽ niet was gelukt, waren de verliezen aan geallieerde zijde uiteraard nog veel groter geweest. De geallieerde bondgenoten zouden Duitsland dan nog meer hebben gehaat dan ze al deden en het zou een behoorlijke tijd hebben geduurd voordat ze een nieuwe serieuze poging hadden kunnen wagen om door de Atlantikwall heen te breken.

 Ten tijde van de invasie regende het in Duitsland al geruime tijd dagelijks Britse en Amerikaanse bommen. In het boek "Der Brand" van de Duitse geschiedkundige JŲrg Friedrich, over de bombardementen op Duitsland in de loop van de Tweede Wereldoorlog, wordt weer eens duidelijk beschreven hoezeer bij mensen zoals Churchill blinde haat en wraakgevoelens steeds meer de overhand kregen en hoe weinig de geallieerde legertop dikwijls gaf om burgerslachtoffers bij de tegenpartij. Aan de oorlog moest zo spoedig mogelijk een einde komen en alle middelen waren in veel geallieerde ogen gerechtvaardigd om de Duitsers te ontmoedigen. Het moreel van de vijand moest hoe dan ook worden gebroken. Talloze Duitse dorpen en steden werden platgebombardeerd en honderdduizenden gewone mensen kwamen daarbij om. Alleen al de bombardementen op Dresden in februari 1945 hebben vele tienduizenden burgers de dood in gejaagd.

 In het liedje "Als het net even anders was gegaan" zingt Herman van Veen dat iedereen in Europa nu in Mercedessen en BMW's zou rijden als Hitler de oorlog had gewonnen. Misschien had onze vorig jaar overleden geniale tekstschrijver Willem Wilmink gelijk, misschien niet, we zullen het nooit weten. Het valt evenmin met zekerheid te zeggen hoe de oorlog in Europa verder zou zijn verlopen als D-day op een mislukking was uitgelopen en de Duitsers de geallieerde strijdkrachten terug de zee in hadden weten te drijven.

Dat Duitsland uiteindelijk het onderspit zou delven stond op dat moment al wel vast. De oorlog zou echter langer hebben geduurd en de kans was groot geweest dat Dresden en andere Duitse steden hetzelfde lot als Hiroshima en Nagasaki zouden hebben ondergaan. De Amerikanen hebben de wereld immers bij herhaling bewezen helaas niet terug te schrikken voor het inzetten van massavernietigingswapens om vijanden tot overgave te dwingen. Niet alleen Volvo-liefhebbers, maar alle Europeanen en zeker de Duitsers, mogen zich daarom waarschijnlijk gelukkig prijzen dat het op die drukke stranddagen in juni 1944 niet net even anders is gegaan...

 Iedereen met belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog en voor oorlogsethiek, raden we aan het boek van Friedrich te lezen. Wie zich geen raad weet met dikke pillen in het Duits, vindt in de boekhandel sinds kort gelukkig ook al een Nederlandse vertaling.

  

Dries Veldman

 

terug naar Heemland 29, Ten geleide

 

terug naar hoofdbladzijde  Heemland

naar Heemland 29, Is het EU-lidmaatschap wel goed voor Turkije ?