HEEMLAND 25 (kerst 2002)

 

Koninklijk huis en linkse kerk

Het is al weer enige tijd geleden dat prins Claus overleed. Een mooi moment om eens terug te kijken. Niet zozeer op het leven van prins Claus zelf, maar wel op de opmerkelijk eensgezinde lof van de Nederlandse pers en op het openlijk rondom de begrafenis in naam van prins Claus beleden multiculturalisme.

Laten we allereerst de uitvaartdienst eens onder de loep nemen, en dan met name de preek van Huub Oosterhuis, die de titel droeg "Heb lief de vreemdeling".

Kerkelijke mensen onder ons kennen Huub Oosterhuis als een uitgezette priester. Hij gaf de voorkeur aan het huwelijk boven het priesterschap. Bovenal is hij één van de grote voorgangers van het progressieve christendom. Als voorganger van de studentengemeente in Amsterdam in de jaren ‘60 was hij daarvan hét gezicht. Toen de nieuwe liedbundel van de protestantse kerken uitkwam, waren daarin dan ook een vijftiental liederen van de katholieke Oosterhuis opgenomen. Een unicum. Nog steeds is Oosterhuis, hoewel hij bijna de leeftijd van 70 jaar bereikt heeft, zeer gezichtsbepalend voor progressief kerkelijk Nederland.

En dan nu, na deze inleiding, de preek zelf, waar de hele elite zo laaiend enthousiast over was (1). Op zich is het vreemd dat juist Oosterhuis deze preek hield, omdat van hem bekend is dat hij niet gelooft in de kern van het christendom, namelijk een leven na de dood. Als je de preek ook goed leest, en ik heb hem vele malen nagelezen, is het in wezen de preek van een niet-gelovig mens. De bijbel is voor Oosterhuis alleen nog van nut als die als basis kan dienen voor maatschappelijk activisme. En daarmee is Oosterhuis volledig in de kring van extreem-links komen te staan (2). Overigens gebeurt dat meer in kringen van progressieve theologen (3).

De preek van Oosterhuis is één grote oproep tot multiculturalisme. Wat dacht u, geplukt uit zijn preek, van dit citaat: "’Heb lief de vreemdeling’ is de toespitsing van het (bijbel)woord over de naaste. De vreemdeling is de naaste bij uitstek....! Zij hebben dezelfde rechten als jij (Leviticus 19, vers 34)", óf "over Jezus, de pleitbezorger van vluchtelingen en ballingen". Hier wordt het multiculturalisme aanvaard als rechtstreeks bijbels gebod. Deze stroming heeft veel aanhang in de top van de kerken. Het verklaart ook de enorme onverdraagzaamheid over dit onderwerp binnen de kerk. Want als je multiculturalisme als letterlijk bijbels gebod opvat, dan kwalificeer je de mensen die daar anders over denken in wezen als ketters. En de sfeer in de kerken is er dan ook naar. De onverdraagzaamheid is er beslist groter dan buiten de kerken.

Oosterhuis was een goede vriend van prins Claus. Het is opmerkelijk dat extreem-linkse mensen zoals Oosterhuis, maar ook bijvoorbeeld de oud-fractieleidster van de PSP, Andreé van Es zo’n goede toegang hebben tot het koninklijk huis. Het is goed te merken aan de kersttoespraken van de koningin; ook deze ademen tegenwoordig al lang een betweterig linkse en multiculturele sfeer uit. Op zich vreemd van het familiehoofd van de - op twee na - rijkste familie van Nederland (4).

Toch klopt dit wel met wijlen Claus zijn sympathieën. Zo noemde hij het socialistisch China bij een bezoek aan dat land in 1977 (de miljoenen slachtoffers van de culturele revolutie waren nog nauwelijks begraven) "een voorbeeld voor andere ontwikkelingslanden" (5). Ook ging hij nog in 1998 op bezoek bij de langszittende dictator van dit moment, Fidel Castro. Ook de socialist Nyerere, verantwoordelijk voor de puinhoop die Tanzania nu is, was een persoonlijke vriend van Claus.

Extreem-links heeft vaste voet gekregen in het koninklijk huis. En dat is ook de reden van de lovende pers bij Claus’ overlijden. Dit gevleem heeft weinig tot niets met koningsgezindheid te maken. Dat zullen we wel merken als Bernhard overlijdt. De Claus zo gunstig gezinde pers zal dan toch een andere toon aanslaan.

Op het eind van dit artikel nog even terug naar Huub Oosterhuis, onze extreem-linkse ex-priester. In de preek onderbouwde hij zijn multiculturele instelling met bijbelteksten, zoals Leviticus 19 (hierboven genoemd). Op zich een hachelijk zaak, dat Oosterhuis dit noemt en hieruit put. Leviticus 19 is namelijk onderdeel van de Oud-Testamentische wetten van Mozes. En deze wetten bestaan er voornamelijk uit dat voor de geringste overtredingen de gruwelijkste straffen worden voltrokken. Als Oosterhuis de bijbel zo serieus neemt, laat hij dan het hele hoofdstuk lezen. Zo lees ik, notabene op dezelfde bladzijde als de door hem aangehaalde tekst (!),: "een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zij zullen beiden zeker ter dood gebracht worden". Is hij nu ook voor de doodstraf voor homofilie ? Natuurljk niet. Oosterhuis leest alleen maar die stukjes bijbel die hem in zijn linkse overtuigingen van pas komen. Iets wat veel progressieve christenen doen.

Sterker nog als we de bijbel goed lezen, moet de conclusie een hele andere zijn. Met name het Oude Testament is het het verhaal van één grote etnische zuivering met als centraal thema: "Eigen Volk Eerst". De Bijbel telt ongeveer 1.500 bladzijden. In het grootste gedeelte daarvan, meer dan 1.000 bladzijden, ongeveer 70% van de bijbel, gaat het over het verhaal dat de Israëlieten het land Kanaän (het huidige Israël) veroveren en daarbij alle vreemde volken verdrijven of tot de laatste man, vrouw en kind afslachten. Etnische zuiveringen dus, van godswege bevolen. Talloos zijn de verhalen van volken die zich hiertegen verzetten of een andere godsdienst aanhangen. Zij worden op de meest gruwelijke wijze afgeslacht. Hoe Oosterhuis en andere linkse kerkelijke leiders, tot hun multiculturele conclusies komen is mij een raadsel, (en hunzelf diep in hun hart waarschijnlijk ook). Het boek Ezra, onderdeel van de bijbel, is één grote oproep tot etnische zuiverheid. De bijbel, en met name het Oude Testament, is een bikkelhard boek.

Tot slot nog een persoonlijke noot over Oosterhuis. Hij heeft zijn populariteit als gevolg van zijn optreden bij de begrafenis van Claus, gelijk te gelde willen maken. Zijn preek heeft hij uitgegeven in een klein boekje. Het telt maar een paar bladzijden, maar kost wel € 3,95 ! Nergens in het boek staat dat de opbrengst naar één van Claus’ goede doelen gaat. Nee, het gaat waarschijnlijk naar Oosterhuis zelf. De eerste druk is al volledig uitverkocht. Het is wel heel erg cynisch om geld te willen verdienen met een preek over de dood van zijn goede vriend Claus. Je zou kunnen zeggen dat Oosterhuis letterlijk over lijken gaat. Maar Oosterhuis heeft de smaak nu te pakken. Het is voor deze SP-aanhanger nog niet genoeg. Op de golven van zijn populariteit heeft hij nu ook besloten een "Huub Oosterhuis Scheurkalender" uit te brengen. Als je deze koopt kan je dagelijks een bladzij met zijn opvattingen lezen. In de TV-show van Ivo Niehe overtrad hij schaamteloos alle televisiereclame-regels door deze kalender daar te promoten. Het voorval geeft een aardig inzicht in het morele gehalte van onze progressieve kerkelijke elite.

 

Eduard den Hollander, 25 november 2002

 

Noten bij het artikel "Koninklijk huis en linkse kerk"

De gehele preek is na te lezen op www.ad.nl

  1. Er waren maar twee kritische beschouwingen over Claus; te weten van Bart Croughs in HP de Tijd en van P.J.G.A. Ego in Stavast (OSL). En dat terwijl met name Ego bekend staat om zijn koningsgezindheid. Dit geeft aan hoe groot de irritatie in OSL-kringen is.
  2. In dit verband is het aardig te vermelden dat Oosterhuis bezig is aan een biografie van Jan Marijnissen. De SP is toch een extreem-linkse partij, met voorheen openlijke sympathie voor misdadige ‘linkse’ regimes (zoals het China van Mao) en met een anti-religieus teintje. Vreemd dat een priester zich bij een dergelijke partij ophoudt.
  3. Berucht is het geval van de bekende duitse theologe Dorothee Solle, die zich, na de val van de muur, kandidaat stelde voor de communistiche PDS, uit een soort heimwee naar de DDR. ds. Hans Visser, de bekende drugspredikant van de Pauluskerk uit Rotterdam, past ook in dit rijtje.
  4. De koninklijke familie staat op de derde plaats in de lijst met de 500 rijkste Nederlanders in het blad Quote met een vermogen van € 2,6 miljard. Ondanks dit enorme vermogen krijgen alle leden van de koninklijke familie royale toelage’s uit de staatskas en komt ook het onderhoud van de paleizen en de kosten van de hofhouding ten laste van de nederlandse belastingbetaler. Deze rijkdom, overigens niet door werken, maar door vererving verkregen, steekt wel heel schril af tegen de obligate progressieve praatjes van Beatrix en Claus.
  5. Het feit dat Mao meer mensen heeft laten ombrengen dan Hitler of Stalin is algemeen geschiedwetenschappelijk aanvaard. Aan de hand van afwijkingen in de demografische opbouw van de Chinese bevolking komen de schattingen op 35 miljoen slachtoffers.
  6. Lezenswaardig artikel over  de linkse kerk en Claus: Hans Schoots: "Links schatte prins Claus totaal fout in" in NRC Handelsblad van 7 october 2002. 

 

 

terug naar Hoofdblad Heemland

terug naar Heemland 25, Ten geleide

naar Heemland 25, De brul uit Anatolië