HEEMLAND 24

 

aanklacht inzake demonisering

Nu de advocaten Spong en Hammerstein een aanklacht hebben ingediend tegen enkele linkse politici en intellectuelen wegens demonisering van Pim Fortuyn is bij de linkse media het hek van de dam. Spong en Hammerstein wordt een "heksenjacht" verweten, er wordt beweerd dat ze de persvrijheid aan banden willen maken. Ze worden belachelijk gemaakt. Zo werden ze in het programma Barend & van Dorp voor een "stelletje slappe nichten" uitgemaakt. De kritiek van de "weldenkende" lieden is eensgezind en alom: Spong en Hammerstein zitten helemaal fout.

Wat moeten we hier nu van denken?

Tegen de actie van Spong en Hammerstein pleit inderdaad de vrijheid van het woord. Fortuyn zelf bijv. nam het voor imam "el-Moumni" op, toen die homoseksuelen lager dan varkens noemde. Fortuyn zelf nam de vrijheid van het woord heel serieus. Toch beklaagde ook hij zich over de hetze die tegen hem gevoerd werd. En Spong en Hammerstein zeggen in zijn opdracht te handelen. Dus, er moet meer aan de hand zijn.

Tegen de actie pleit ook dat wij, als rechts Nederland, beperking van de meningsvrijheid aan den lijve ondervonden hebben (en nog steeds ondervinden!). Niets mocht er gezegd worden over asielzoekers of allochtonen in het algemeen. Alles was strafbaar. Zelfs een kreet als "Nederland is vol" of "Eigen volk eerst" waren al strafbaar. Door onze linkse rechters (1) werd daarbij zelfs het grondbeginsel dat iedereen gelijk is voor de wet met voeten getreden. Immers in de troonrede uit 1979 werd ook gesteld dat Nederland "vol, ten dele zelfs overvol" is. Dit heeft nooit geleid tot vervolging. Dus, wij als rechtse Nederlanders, kunnen best meevoelen met het argument dat de vrijheid van mening niet ingeperkt mag worden.

Maar vóór de actie van Spong en Hammerstein pleit eigenlijk meer.

Allereerst is er bij mij sprake van een zeker leedvermaak. Op grond van de anti-discriminatie en "haatzaai"-artikelen uit het wetboek van strafrecht zijn de afgelopen jaren meer dan duizend veroordelingen uitgesproken. En daar zaten hele discutabele gevallen bij. Bij voorbeeld het strafbaar stellen van de uitspraak "Nederland is vol", de veroordeling van Janmaat voor zijn bewering dat hij de multiculturele samenleving zou afschaffen. De veroordeling van de heer Ego van het OSL. (overigens zelf met een buitenlandse vrouw getrouwd!) Maar ook gewone burgers zijn talloze malen het slachtoffer geworden. Bij de afhandeling van de moord op Marianne Vaatstra zijn drie keer veroordelingen wegens discriminatie en het aanzetten tot haat uitgesproken. Ik heb één van deze vonnissen eens opgevraagd. Werkelijk verbijsterend hoe hardnekkig en genadeloos justitie andersdenkenden voor niemendalletjes vervolgt en hoe justitie gewone meningen criminaliseert. Oost-Europese toestanden eigenlijk. En vrijwel nooit heb ik onze linkse pers (2) hiertegen horen protesteren. Daarom komt het tamelijk hypocriet over als zij nu wel spreken over "inperking van de meningsvrijheid", en dat bij de meer dan 1000 (!) eerdere vonnissen nooit van zich lieten horen. Hun begrip van meningsvrijheid bestaat klaarblijkelijk hieruit dat zij zelf alles mogen zeggen, en anderen niet. Ik zou het op zich prachtig vinden als ‘links’ nu eindelijk ook eens vervolgd werd en ik zou met een grote portie leedvermaak van hun veroordeling kennis nemen.

Een tweede punt is de eenzijdigheid van de pers. Het overgrote deel van de journalisten is links, en dat betekent dat ook van oorsprong rechtse kranten zoals de Trouw en het NRC nu volgeschreven worden door linkse journalisten. Voor de televisie geldt hetzelfde. Omroepen als de NCRV en de KRO hebben door dezelfde oorzaak hun eigen karakter grotendeels verloren. Ook de NOS, die als algemene zendgemachtigde toch neutraal hoort te zijn, leidt aan dit euvel. Herinnert u zich Job Frieszo nog, die met het partijprogramma van de CD liep te zwaaien? Of het ontslag van Hans Kraai als voetbalcommentator? Progressiviteit is onder journalisten de norm. Dat maakte de demonisering van Fortuyn zo kwalijk en ook zo effectief. Als er in ons land ook een goede rechtse pers, zowel in de kranten als op televisie bestond, had men met gelijke munt terug kunnen betalen. En dan was het demoniseren lang zo effectief niet geweest. Als ik de lijsten met anti-Fortuyn citaten bekijk en zie hoe algemeen de anti-Fortuyn hetze was, moet je concluderen dat eigenlijk de hele pers, televisie en schrijvende pers er aan meededen.

Het derde punt is de aard van de citaten. Als ik alles nu weer eens doorlees op internet en in de Elsevier van 1 juni, valt één ding op. In de citaten wordt eigenlijk nooit ingegaan op de meningen van Fortuyn. Het ging ook helemaal niet om vrije meningsuiting, die een zekere vorm van debat veronderstelt. Het enige waar het om ging was Fortuyn in de fascistische extreem-rechtse hoek neer te zetten. Om angst en haat te zaaien. Elsevier zegt het zo: "Fortuyn is op een humorloze, eentonige manier verketterd. Fascist en fascist; meer smaken waren de afgelopen maanden niet in voorraad". Ik vind, alles herlezende, dat links behoorlijk over de scheef is gegaan, en zich ten onrechte beroept op de vrijheid van meningsuiting. Immers, al die demoniserende opmerking van Marcel van Dam, Wim Kok, Rob Oudkerk en al die anderen hadden niet tot doel een discussie aan te gaan, maar juist om de andere partij monddood te maken.

Tot slot wil ik op één citaat nader ingaan. Een citaat uit de christelijke krant Trouw. Daarin schrijft columnist Matty Verkamman: "Jij vuile kale nepprofessor, jij hebt de intelligentie van Adolf Hitler en de charme van Heinrich Himmler. Jij leeft van de haat en daarom hoop ik dat je in die darkroom van je zo gauw mogelijk aids krijgt."

Wel een buitengewoon botte opinie, zeker van een krant die zich christelijk noemt. Maar het vreemde is dat dit bij de lezers van de krant bijna geen reacties gaf. Ik lees de Trouw regelmatig, maar geen spoor van verontwaardigde ingezonden brieven. Ook heb ik niets gelezen over massale opzeggingen. De directie van Trouw zelf vond de column blijkbaar niet iets om excuses over te maken, een rectificatie te plaatsen of Matty Verkammen een berisping te geven.

Twee maanden later wilde Trouw een interview met Fortuyn. Deze weigerde op grond van het geciteerde citaat. Pas op dat moment(!) maakte Trouw zijn excuses en kreeg daarmee zijn interview. Over oprechtheid gesproken….

Al met al geeft deze affaire een aardig inkijkje in het morele niveau van deze christelijke krant, haar lezers en daarmee ook van het progressieve christelijke deel van Nederland. Juist voor een krant als Trouw, die vaak een hele moraliserende toon aanslaat (3), en haar lezers is dit een hele beschamende affaire.

 

Eduard den Hollander

  1. Een enquête uit 1987 naar het stemgedrag van 123 rechters en officieren van justitie leverde het volgende beeld op: ruim 73% links (D’66, PvdA en GroenLinks) 14% CDA, 12% VVD en 1% Klein Rechts.
  2. Meer dan 80% van de journalisten stemt links. Op de school van de journalistiek wordt alles wat rechts is consequent belachelijk gemaakt (bron: column van Patricia Hemelrijk in het Algemeen Dagblad)
  3. Wat dacht u bijvoorbeeld van het volgende citaat uit een manifest van de Raad van Kerken na de overwinning van Fortuyn bij de gemeenteraadsverkiezingen: "Rotterdam is niet alleen de bakermat van Pim Fortuyn en de zijnen, maar ook een stad met een hart". De hovaardij die uit dit citaat spreekt is werkelijk weerzinwekkend en bovendien geheel en al tegen de geest van de bijbel in die op meerdere plaatsen uitspreekt tegen mensen die zich beter achten dan een ander.

 

Naar hoofdblad

Naar Heemland 24, Nagedachtenis van Hans Janmaat

terug naar Heemland 24, Ten geleide