HEEMLAND 17

'Forum voor nederlandse politiek'Naar de hoofdbladzijde van Heemland

                                                                                                                                                     
 

 


Dit is het inleidende artikel uit Heemland nummer 17, uitgegeven in juli 2000. De internet-versies van de meeste artikelen uit dit nummer zijn met aanklikken te bezoeken

                                                                                                                                                                          

 

HEEMLAND 17 (zomer 2000)

Ten geleide

Een nieuwe eeuw--door E. den Hollander

Nederlandse inflatie--door Linda Gouderak

Beschouwingen--door Mart Giesen

Onderwijs, ook van boven wijs ?--door Jan van Badland

Schijnheilige multiculturelen--door E. den Hollander

Democratische dictatuur--door Mart Giesen

Nederland's zelfopheffing--door drs Alfred Vierling

                                       


  HEEMLAND 17

 

TEN GELEIDE

Geachte lezer,

Het tijdschrift Heemland wil een partij-onafhankelijk forum bieden aan allen die van ganser harte de Nederlandse vrijheid zijn toegedaan en die de Nederlandse cultuur naar de eigen aard willen behouden en ontwikkelen. Onderwerpen die de belangen van ons volk aangaan, worden in beschouwingen en commentaren aan de orde gesteld. Ook aan U als lezer vragen wij Uw schriftelijke inbreng aan dit forum te leveren, zodat variëteit van onderwerpen en bekendheid van het tijdschrift groeien.

Met "Een nieuwe eeuw" waarschuwt Eduard den Hollander voor de gevolgen van de asielmigratie die in volle gang is, maar stelt dat iedere waarschuwing feitelijk gericht is aan dovemansoren van de elite; het persoonlijke gedrag van bestuurders en politici is ontwijkend, terwijl ze publiekelijk de multicultuur belijden, te lezen in "Schijnheilige multiculturelen".
Actuele opmerkelijkheden bespreekt Mart Giesen met enig commentaar in "Beschouwingen"; wat hem stoort, is het geringe politieke engagement van het merendeel van de bevolking dat alles gedwee ondergaat, waardoor de overheid dit makke Nederlandse volk dingen kon en kan aandoen die slechts de profijtelijken tot grote voordelen strekken op kosten van de samenleving. Hij verwacht ooit wel een afrekening. De scheidslijnen tussen verschillende bevolkingsgroepen worden steeds scherper ruimtegebrek, schaarste, geldzucht en openbaar wanbestuur tekenen ons land. de politieke achteloosheid in ons zeer kwetsbare land, zo van: na ons de zondvloed als wij er nu maar aan verdienen, is aan Duitse zijde opgevallen door de ramp van Enschede (zie Schümer).
Nederland zit dicht; oude en nieuwe woningen worden voor tonnen teveel verkocht; de omgeving wordt jaarlijks lelijker, de maatschappij naarder en het leven duurder, maar geen politicus die zich er druk om maakt: Linda Gouderak beschrijft de gelijktijdige snelle waardedaling van de gulden en thans ook van de euro in "Nederlandse inflatie". Deze inflatie maakt at de euro van straks minder waard is dan de gulden van vroeger omdat essentiële diensten, goederen en (onroerende)zaken ondertussen minstens twee tot drie keer zo duur zijn geworden.
Dat de politieke bestuurders zo hun gang kunnen gaan met verkwanseling van de ‘Nederlandse zaak’, komt ook door jarenlange hersenspoeling door de kerken, de media en niet te vergeten het onderwijs dat door enige grote hervormingsoperaties zo genivelleerd is dat het de verschraling van zelfstandig maatschappelijk denken zeer bespoedigd heeft. Van Badland beschrijft deze onderwijsveranderingen leidend tot een interne proletarisering van onze beschaving in "Onderwijs, ook van boven wijs ?"

De periode na het einde van de Koude Oorlog heeft voor Nederland en voor Europa grove sociale veranderingen laten zien die in niet geringe mate veroorzaakt zijn door de machtsexpansie van het transnationale bedrijfsleven, het grootkapitaal en Amerikaanse ideologische concepten. De Europese Unie die van de aanvang af steeds een economische en geen politieke unie is geweest, heeft weer de economische belangen van het bedrijfsleven voorop gesteld en laat daar goeddeels de maatschappelijke inrichting door bepalen zodat voor de politieke besturen de functie van bijsturing en beheersing overblijft. In die controlefuncties zijn overheden volop bezig zich in totalitaire zin te transformeren.
De redactie en Vierling die de elite maant tot morele zelfkritiek, gaan in "Democratische dictatuur" en "Nederland's zelfopheffing" hierop nader in, mede vanwege de sancties tegen Oostenrijk door leiders van de Europese Unie die zich aanmatigen lidstaten politiek te mogen veroordelen als een regeringspartij ze niet aanstaat, waarbij het gehalte aan democratie van een lidstaat afhankelijk gesteld wordt van de mate van openstelling van het land voor buitenlandse belangen, immigratie en rechtentoekenning aan buitenlanders, en niet van de democratische wensen van het volk zelf! Bij protesten of een volksraadpleging over de kwestie wordt de regering van het land zelfs van ‘provocatie’ beschuldigd; de uitsluiting van politieke overtuigingen die hogepriesters van de multiculturele neoliberale heilsleer niet zinnen, dreigt in Europa gemeengoed te worden.

juli 2000

De redactie

 

Terug naar hoofdblad Heemland

Terug naar Heemland 2000, 15-18

Naar Heemland 17, Een nieuwe eeuw