HEEMLAND 
16

'Forum voor nederlandse politiek'
Naar de hoofdbladzijde van HeemlandHEEMLAND 16 (lente 2000)


tijdschrift voor nederlandse politiek

 

INHOUD

De onderstreepte onderwerpen zijn schakels naar de gelijknamige artikelen.

 

Ten geleide (zie onder deze inhoudsopgave)

Heerlijk, Helder, Haider -- door drs A.J.C. Vierling

Partijpolitiek -- door Lode van Boonen

Stedelijke etnische segregatie -- door de redactie

Fiscale discriminatie van huurders -- door Linda Gouderak e.a.

Noodzaak van woonlastendaling -- door drs Mart Giesen

Multicultureel drama -- door drs A.J.C. Vierling

Heemland (= Colofon; zie op Hoofdbladzijde)

 

TEN GELEIDE

 

Geachte lezer, 

Het tijdschrift Heemland wil een partij-onafhankelijk forum bieden voor allen die van ganser harte de nederlandse vrijheid zijn toegedaan en die de nederlandse cultuur naar de eigen aard willen behouden en ontwikkelen.

De redactie tracht door het uitgeven van dit blad een bescheiden bijdrage te leveren aan het onderhouden van nationaal besef bij wie de waarde van de Nederlandse natie erkent. Onderwerpen die de belangen van ons volk betreffen, worden in commentaren en beschouwingen aan de orde gesteld. 

De ondemocratische opstelling en gezindheid van de hoofdstroom in de politiek van links tot rechts is niet tot Nederland beperkt gebleven, leren ons de hysterische reacties van de EU, België en Frankrijk op de regeringsdeelname van de populistische partij FPÖ in Oostenrijk. De multiculturele leer en praktijk, ingevoerd door opoffering van hun landen aan kolonisaties, willen ze ook andere landen opleggen; in de toekomst wellicht met militair geweld? Is een Europese interventiemacht niet bij uitstek geschikt voor het neerslaan van binnenlandse woelingen in de Europese Unie en haar naaste omgeving? Weg met volks- en staatssoevereiniteit; weg met internationale diplomatieke fatsoensnormen.

In het artikel "Heerlijk, Helder, Haider" gaat Vierling na wat er zoal aan de hand is in Oostenrijk. Slotsom is dat de VS met het beroep op multiculturalisme, 'mensenrechten' en grenzeloos marktkapitalisme Europa in alle opzichten stevig in de tang heeft. Onze brandbrief inzake ondermeer de fiscale discriminatie van huurders heeft ondanks een poginkje van de SP geen resultaat gehad; huurders weten nu ook dat hun belangen in het parlement nauwelijks aan bod komen. In juli volgt weer een forse huurverhoging van bijna 4 %, dat terwijl miljoenen burgers echt gebukt gaan onder de veel te zware woonlasten die hun hele budget uithollen. Ons commentaar op al deze lastenverzwaringen is te lezen in "Fiscale discriminatie van huurders" en in "Noodzaak van woonlastendaling". Vanwege de 'discussie' over 'het multiculturele drama' staan zowel Vierling als Giesen nogmaals stil bij wat we van nationaalgezinde zijde gedurende ruim 25 jaar te berde hebben gebracht om dit onheil te keren of althans in redelijk banen te leiden. Wat ons zeer verontrust in de huidige discussie is het totale ontbreken van gevoel en waardering voor al die Nederlandse groepen die de dupe geworden zijn van het nietsontziende 'overheidsbeleid' inzake immigratie en integratie tegenover de Nederlanders die de opvang en gevolgen moesten en moeten incasseren waar Pieter Lakeman op wijst in zijn boek "Binnen zonder kloppen". Sterker nog, het wordt niet eens genoemd!; maar de maatschappelijke en landschappelijke ravage en ellende zijn enorm. Wat wel opvalt is de bijzondere gretigheid waarmee de welzijnsorganen voor voornamelijk allochtonen zich mengen in de discussie, nu ingezet door sociaal-democraat Paul Scheffer. Ze ruiken opnieuw miljarden 'investeringen' in de zogeheten intensivering van het integratiebeleid, het 'investeren in de kwaliteit van de samenleving'. De honingpotten worden weer aangerukt want er is ineens een 'integratietekort' uitgevonden; Minister Van Boxtel van Grotesteden- en minderhedenbeleid staat er klaar voor. Scheffer schrijft in zijn repliek zelf al dat het begrotingsoverschot nu wel ingezet kan worden voor "zoveel achterstallig onderhoud in de samenleving", "nu na vijf-en-twintig jaar bezuinigen"!! Nou, op wíe is er nu al die jaren bezuinigd? Lakeman weet het antwoord wel. In "Multicultureel drama" en "Stedelijke etnische segregatie" bespreken we de discussie die in wezen een non-discussie werd. De redactie hoopt U als lezer de nodige stof tot overdenken te geven en ze nodigt U uit om ook uw bijdrage aan het blad te leveren. We willen een forum voor ons lezerspubliek zijn.

De redactie

 


terug naar Heemland Archief

of terug naar Heemland Hoofdbladzijde

Naar Heemland 16, Heerlijk, Helder, Haider

Wilt een bijdrage aan dit forum leveren? U kunt Heemland een e-postbericht sturen:

heemland@heemland.nl

Klik hier

Bladzijde samengesteld op 2 juli 2000,
herzien op 19 juni 2003