HEEMLAND

'Forum voor nederlandse politiek'


Naar de hoofdbladzijde van Heemland

 

HEEMLAND NUMMER 16 (lente 2000)

 

PARTIJPOLITIEK
=============

Het politieke debat wordt amper nog in het parlement gevoerd. Alleen Elsevier waar hoofdredacteur H.J. Schoo vertrok, heeft de laatste paar jaar onder zijn regie een opmerkelijk gestage stroom kritische artikelen gepubliceerd over 'het multiculturele drama' en blonk uit door neutrale berichtgeving over Jrg Haider's Freiheitliche. A. Joustra lijkt de koers van het weekblad te verleggen, het hoe en waarom blijft gissen. Paul Scheffer's halfslachtige voortzetting van dit debat over het grootste probleem van deze tijd, is door het wetenschappelijke buro van de PvdA bij monde van P. Kalma en door de neoliberale redactie van de NRC misbruikt voor hun eigen doeleinden om toch maar vooral veel geld, 'investeringen' genoemd, op te eisen voor het opheffen van het zogenoemde 'integratie-tekort' van allochtone achterstandsgroepen, passend in het straatje van PvdA, D66 en CDA. De SP vraagt nu om een parlementair onderzoek naar het integratiebeleid, maar nt naar het bevolkingsbeleid met sociaal-politieke repressie vanaf 1970 waardoor de politieke elite eindelijk gedwongen zou worden tot verantwoording en beoordeeld kan worden.
Naast de miljarden-verslindende allochtonenindustrie worden miljarden gebruikt voor wegen, spoor, overslagcentra, tolpoorten en andere infrastructuur, aan te leggen door wat Fortuyn de 'beton-maffia' noemt, dat terwijl we al in het telematische tijdperk zitten. De bebouwing van Nederland is ontzettend, alles voor economische groei, werkgelegenheid en schijnbare 'welvaart'. De bouwkwaliteit en architectuur van bedrijfslocaties, kantoren en woningen is van een armetierigheid, ondermaatsheid en naargeestigheid dat de sloop al ingepland lijkt, goed voor de betonmaffia van morgen. De bouw wordt nauwelijks door gemeenten gecontroleerd. Kritiek, ho maar.
"Nederland is overweldigend rijk" en "het is tot nu toe verschoond gebleven van een krachtige extreemrechtse beweging", aldus Kalma (WBS). Premier Kok zegt in Helsinki doodleuk dat "hij dankbaar en trots is op onze asielopvang"; Europa is niet ondersteboven, men kent de problemen. Tja, de Staat is rijk, het bedrijfsleven is rijk en de klassenverschillen zijn aangescherpt en nagenoeg onoverbrugbaar geworden door de duurte. Lagere inkomens en middengroepen zijn veelal voorgoed veroordeeld tot duurbetaald krap wonen, met zelf in te bouwen dure keukens van spaanplaat, sanitair, gipsen wandjes e.d. in eindeloze trieste voorsteden; ze nemen er nog genoegen mee ook ! Geef het volk reizen, brood en spelen, en het is mak. De elites hebben of hadden zich al veilig verschanst in degelijke, goede stadswijken en villadorpen of in het buitenland, en ze hebben de touwtjes stevig in handen gehouden. De politieke en kerkelijke leiders bepalen wel wat goed is voor het zootje ongeregelde massa, dat het niet zo gemaakt heeft en evenmin allochtoon is: turks of joods of surinaams of wat dan ook (maar niet (volks)nederlands; dat bestaat toch niet !); dat zootje gewone volk dat geen etniciteit kan of mag hebben en geen eigen staat en land meer heeft, dat identiteitsloze zootje zonder naam moet z'n mond houden. Oligarchen van partijen en zuilen representeren, plutocraten bepalen; en de democratie ?, die loopt allang in de pas der burocraten en eurocraten. Nederland wordt lekker herzuild naar klasse en geloof, misschien met een moslimzuil erbij: rechts, links, kerks; en allemaal neoliberaal met onze saxofoonspeler Hans Dijkstal voorop. De natie wordt afgeschaft, het volk is afgeschaft, wat is dat eigenlijk ? Die Nederlanders hebben volgens hem immers "nooit een nationale identiteit gehad"; we zingen ons los van het vaderland, leve koning voetbal, hup oranje en verder geen gezeur.

Lode van Boonen

 


 

Terug naar boven

of naar de inhoudsopgave van dit nummer

Naar Heemland 16, Stedelijke etnische segregatie

of naar de Heemland Hoofdbladzijde

 

 

Wilt een bijdrage aan dit forum leveren? U kunt Heemland een e-postbericht sturen:

Klik hier

 

Bladzijde samengesteld op 6 juli 2000

terug naar Heemland Hoofdbladzijde