HEEMLAND 13

'Forum voor nederlandse politiek'      

HEEMLAND 13 (lente 1999):

of naar het Heemland Archief

of naar Heemland 1999, 12-15

 

Ten geleide

Wonen onder paarsdoor Linda Gouderak

Lessen van de Balkan (1)door drs Alfred Vierling’
met naschrift:
Misbruik van Europa

Kapitalistische orde--door Mart Giesen

Zinloos gewelddoor Eduard den Hollander

Partijpolitiekdoor Lode van Boonen

Beschouwingendoor de Redactie

Misbruik van Europadoor Alfred Vierling

 

HEEMLAND 13 (lente 1999)

 

TEN GELEIDE

Geachte lezer,

Het tijdschrift Heemland wil een partij-onafhankelijk forum bieden voor allen die van ganser harte de Nederlandse vrijheid zijn toegedaan en die de Nederlandse cultuur naar de eigen aard willen behouden en ontwikkelen. De redactie tracht door het uitgeven van dit blad een bescheiden bijdrage te leveren aan het onderhouden van nationaal besef bij wie de waarde van de Nederlandse natie erkent. Onderwerpen die de belangen van ons volk betreffen, worden in commentaren en beschouwingen aan de orde gesteld.

De oorlog in Europa leert ons dat we te maken gekregen hebben met een imperialisme dat onder het mom van moraliteit met alle geweld zijn wil aan de rest van de wereld wil opleggen. Wie vroeg hierom, om oorlog godslasterlijk ‘vredesoperatie’ genoemd? De NAVO valt met een overmacht aan de modernste vernietigingswapens een klein soeverein land aan dat zijn territoriale integriteit verdedigt, dat geen inlegering van buitenlandse troepen wenst. Wie ondervindt het leed en wie draait er op voor de lasten, de ontheemding en verwoesting? Welke precedentwerking gaat ervan uit, ook toepasbaar in West Europa? Hoewel een kritische visie niet populair is in Nederland dat zich altijd al als trawant van Amerika gedraagt, menen we toch onze bedenkingen te mogen uiten. Het betekent niet dat de redactie geen ernstige bezwaren heeft tegen de binnenlandse politiek van de kliek van Milošević. We trotseren wel de oorlogsretoriek en propaganda waarop we van officiële zijde dagelijks vergast worden door NAVO, media en regering. De openbare mening in Nederland was hierdoor meteen al gemangeld. Het blindelings volgen van de Amerikaanse wensen en belangen zal Europa echter opbreken.
De Europese waarden en belangen zijn niet dezelfde als de Amerikaanse. We merken het op tal van terreinen. In de “Kapitalistische orde" wordt dit, vooral vanuit sociaal-economische hoek, bekeken. Europa kende goed functionerende sociaal-economische arrangementen die met een sneltreinvaart worden afgebroken onder kapitalistische druk. Vierling belicht in "Lessen van de Balkan (1)" de akelige conflicten, hier en op de Balkan, die het logische gevolg zijn van de ‘Amerikaanse’ multiculturele ideologie; hij wijst de christelijke leiders op hun schatplichtigheid tegenover onze Europese volken en beschaving.
Het tweede paarse kabinet blijft ons land in doffe ellende houden. De miljarden die minister Zalm moet vinden met name voor opvang en verblijf van de niet aflatende stroom asielzoekers, blijven Nederland financieel en sociaal in de klem houden. De overheid blijkt op rooftocht. Bijzonder knellend zijn voor velen de woonlasten die tot ongekende hoogten gestegen zijn. Zelfs Wellink, president-directeur van de Nederlandse Bank vindt de explosieve prijsstijging van huizen nu wel heel zorgelijk. In "Wonen onder paars" bespreken we onze zorgen en doen terzake voorstellen om de woonlasten te verlagen. Maatregelen tot drastische lastenverlichtingen hadden allang genomen moeten zijn. De lasten zijn zeer ongelijkmatig en onrechtvaardig verdeeld, maar klagers hebben geen stem in het parlement noch daarbuiten.
Zeer verontrustend is het gebruik van geweld in ons land; de toename van criminaliteit en normloosheid maakt veel Nederlanders buitengewoon angstig. De politie kan al lang niet meer haar gezag laten gelden in de openbare ruimten, laat staan dat de burger nog een beroep op haar kan doen bij criminaliteit aan huis. Er wordt gewoon meesmuilend gelachen bij het doen van aangifte en gezegd dat de politie failliet is. De rechtsstaat, bestaat die nog wel voor gewone mensen? Eufemistisch wordt sommig geweld ‘zinloos geweld’ genoe\md; het lijkt een doekje voor het bloeden om toch maar niet te hoeven denken aan de alloculturele vervreemding als belangrijkste oorzakelijke factor. Eduard den Hollander analyseert het in "Zinloos geweld".

Mei 1999

De redactie

 

 

Terug naar Heemland Archief

Terug naar hoofdblad Heemland

Naar Heemland 13, Wonen onder paars