HEEMLAND 11 (zomer 1998)

'Forum voor nederlandse politiek'Naar de hoofdbladzijde van Heemland

of naar het Heemland Archief

of naar Heemland 1997, De neergang der Janmaat-CD

en naar Heemland 1997, Nationaal verzet

of naar Heemland 1997-98, 09-12

       

HEEMLAND 11 (zomer 1998):

 

HEEMLAND 11 (zomer 1998):

Ten geleide

Verkiezingen—door de Redactie

Nationale crisis (1)—door Alfred Vierling

Linkse bekommernis—door Frans Becker van Zuylen

Partijpolitiek : De CD van Janmaat --door Mart Giesen,
met een commentaar uit Heemland 12 van dr W.J. Bruyn

Open overleg--toespraak van Cliel Koning te Vianen tot verzamelde nationalen, met een naschrift door A. Vierling

Boekbespreking: E. Eddaoudi "Marokkaanse jongeren, daders of slachtoffers"--door Eduard den Hollander

Niet gepubliceerd werd de volgende versie:
Partijpolitiek : De Janmaat-CD

 


HEEMLAND 11 (zomer1998)

 

TEN GELEIDE

 

Geachte lezer,

Het tijdschrift Heemland wil een partij-onafhankelijk forum bieden voor allen die van ganser harte de Nederlandse vrijheid zijn toegedaan en die de Nederlandse cultuur naar de eigen aard willen behouden en ontwikkelen. De redactie tracht door het uitgeven van dit blad een bescheiden bijdrage te leveren aan het onderhouden van nationaal besef bij wie de waarde van de Nederlandse natie erkent. Onderweren die de nationale belangen van ons volk betreffen, worden in commentaren en beschouwingen aan de orde gesteld.

Voor U ligt het elfde nummer van Heemland, dat deze keer vooral handelt over de op 6 mei van dit jaar gehouden verkiezingen voor het Nederlandse parlement met speciale aandacht voor het reilen en zeilen hierbij van de Centrumdemocraten (CD) onder het bewind van Janmaat te lezen in "Partijpolitiek". Bij het vorige nummer werd de neergang reeds verwacht.

De landelijke verkiezingen zijn nu voorbij. Veel hoop op een betere toekomt kan niet uit de uitslagen geput worden. er waren wel wat meedingende kleine partijen, maar een wezenlijk andere keuze boden ze de kiezer niet. Het enige protest was wegblijven wat dan ook veel gebeurd is door ruim een kwart van de stemgerechtigden. Door de ruk naar links is uitzicht op inperking van anti-nationale maatregelen en bijstelling van de bevolkingspolitiek verkeken, en is lastenverlichting weer te vergeten. De verkiezingen met hun politieke gevolgen worden kort besproken in het eerste artikel van dit nummer onder "Verkiezingen".

Alfred Vierling bespreekt in zijn ingezonden artikel "Nationale crisis" de situatie na de neergang van de geďnstitutionaliseerde centrumstroming en belicht zijn ‘prikkelende’ visie op de kringen binnen de nationale stroming en op de Nederlandse samenleving. Het vraagt om dispuut. Ook U als lezer wordt uitgenodigd tot deelname aan overleg. Uw schriftelijke inbreng of reactie wordt op prijs gesteld. Voor de discussie stelt Heemland als gespreksforum van nationaal-gezinden kolomruimte in dit tijdschrift ter beschikking.

Vanuit onze lezerskring is ons een bijdrage in historisch perspectief aangeboden over de aandacht voor de nationale staat in linkse kring van de hand van Frans B.v.Z., een kenner van het socialisme; de boodschap is dat argwaan geboden blijft. In dit artikel "Linkse bekommernis" wordt gewezen op de opportunistische en internationalistische grondhouding bij socialisten. Als al in theoretische programma’s gewezen werd op de nationale gedachte, dan wijst de politieke praktijk telkens heel anders uit, zeker na het tijdperk van Drees. De PvdA blinkt naar onze mening de laatste decennia uit in extreem onvaderlandslievend gedrag.

In de boekbespreking "Marokkanen in Nederland" dit maal aandacht voor netelige verschillen tussen de westerse cultuur en de islamitische cultuur uit de Maghreb die het drieste optreden van veel Marokkaanse jongeren verklaart maar nooit een vergoelijking mag zijn voor straatterreur.

juli 1998

De redactie

 

Naar Heemland 11, Verkiezingen