HEEMLAND 11

 

PARTIJPOLITIEK

De CD van Janmaat

Op 7 november 1984 werd de politieke partij Centrumdemocraten (CD) opgericht op aanwijzing van de heer Janmaat; op 7 november 1994 deed Janmaat zich herbenoemen tot voorzitter voor een periode van zeven jaar, dus tot 7 november 2001. Indertijd werden de statuten en reglementen van de partij pasklaar toegesneden op mogelijkheden van absoluut bewind van de partijleiding, met name van zijn voorzitter. Van deze mogelijkheden is gaandeweg steeds meer gebruik gemaakt. De behandeling van leden, lagere partijorganen en sympathisanten door het partijbestuur van Janmaat heeft velen van deze partij vervreemd en afgestoten. Over het hoe en waarom heeft een ieder die het overkwam, zijn verhaal. Redacteur Carel Brendel gaf in zijn artikel "Familiebedrijf van beheersbare afmetingen" in het Algemeen Dagblad van 17 mei 1994 een analyse en maakt daar als voorlaatste opmerking: "En zo blijft CD zoals CD is bedoeld: een gesloten familiebedrijf waarin Janmaat de lucratieve posten aan zichzelf en zijn huisgenote toewijst." Het is zo gesteld wat te kort door de bocht. hans Janmaat heeft immers jarenlang als geen ander op unieke onnavolgbare wijze de ombouw tot een multiculturele samenleving gehekeld, wars van alle extreme tegenwerking en bedreiging. Hiervoor niets dan lof. Maar daar is het verder bij gebleven.

Effectieve worteling – met name van de partij zelf – in de samenleving waardoor mensen openlijker voor hun politieke overtuiging en maatschappelijke opvattingen uitkomen, deelneming aan verkiezingen geen punt is en grote demonstraties te houden zijn, is niet bereikt. De electorale neergang van de CD – reeds zeer merkbaar bij de provinciale statenverkiezingen van 8 maart 1995 – werd zo voorspelbaar als wat doordat de partijorganisatie niet werd uitgebouwd, de profilering smal was, de publieke beeldvorming mede hierdoor eenzijdig bleef, en potentiële aanhangers zich er niet meer echt in konden vinden en afstand namen. Uitgebreidere beschouwingen over de Janmaat-CD die opgesteld zijn, zouden alhier niet misstaan, maar we laten ze achterwege. En over andere meedingende partijen in de nationale stroming is zeker ook wel het een en ander te zeggen inzake hun optreden naar binnen en naar buiten toe.

De berichten zijn dat de CD wel blijft bestaan, maar dat daarnaast voortzetting in een andere, mogelijk ‘conservatief’ genoemde partij overwogen wordt; de leden hebben nog niets vernomen. Zo’n wijziging van aanduiding komt niet als een verrassing. Aan de politiek-programmatische invulling van de Centrumdemocraten als een sociaal-economische middenpartij heeft Janmaat zich zelden iets gelegen laten liggen. Het woord ‘centrumdemocratisch’ is hij waarschijnlijk liever kwijt dan rijk.

De vraag is of er na al die jaren nog wel iemand uit de gelederen zit te wachten op een voortzetting met Janmaat aan het roer en als boegbeeld. De verkiezingsresultaten wijzen er niet op, ook al mag er met de uitslagen per computer gemanipuleerd zijn. Bovendien willen belangstellenden nu wel eens een echte vereniging van leden, met een welwillend bestuur en met een brede kijk op de Nederlandse zaak. Om dat naderbij te brengen riep Chiel Koning op tot vergaderen net zo lang tot grote overeenstemming bereikt is. Zijn toespraak volgt hierna. Hoe moeizaam die weg is, bleek weer eens op 3 juli toen zonder meer een nieuwe partij (NPN) werd opgericht. En de lezers van Stavast zijn getrakteerd op een nieuwe conservatieve unie met een zeer rechts programma; wel iets voor Janmaat?

Mart Giesen

 

HEEMLAND 12

Janmaat

Datgene wat U in het korte artikel "Partijpolitiek" op pagina 15 van het 11de nummer van "Heemland" over Janmaat zegt doet geen enkel recht aan de kwalijke rol die hij heeft gespeeld bij het verdwijnen van de nationale stroming uit de Nederlandse politiek en in het bijzonder uit de vertegenwoordigde lichamen. Waar U schrijft dat Janmaat op unieke en onnavolgbare wijze de ombouw tot een multiculturele samenleving heeft gehekeld is dat voor hen die de waarheid kennen een grove leugen. En dat hem hiervoor niets dan lof toekomt evenzeer. Janmaat is zowel wat zijn rol in de Tweede Kamer als wat zijn televisieoptreden betreft nooit uitgestegen boven het produceren van losse flodders. Van een doordachte studie en verdere aanpak was geen sprake. En wat de noodzakelijke uitbouw van de partij betreft heeft hij volledig verstek laten gaan. Hij heeft de nationale stroming opgeofferd aan zijn machtswellust, eerzucht en geldzucht. mensen die deze achtergrond niet kennen worden door uw bovengenoemde loftuitingen op het verkeerde been gezet. Uw woorden miskennen het gevaar dat Janmaat in het bijzonder voor de nationale stroming zelf vormt. Hij verdient in feite geen enkele lof. (door de redactie bekort)

dr. W.J. Bruyn

Naschrift van de redactie: het door de heer Bruyn vanwege deze ene milde passage bekritiseerde artikel is voorwie de gehele tekst leest, géén lofrede op de heer Janmaat te noemen.

 

 

Terug naar Heemland 11, Ten geleide

Terug naar Heemland 1997-98

 

Naar Heemland 11, Open overleg