HEEMLAND (1996)

 

MULTICULTURELE ZEGENINGEN

Al vaker is er in periodieken van de nationaalgezinde stroming op gewezen dat de 'antidiscriminatie'-wetgeving ingrijpende en verreikende gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer en de beroepsuitoefening van Nederlanders. Sinds begin dit jaar is deze waarschuwende opmerking alweer diverse keren bevestigd.

De Amsterdamse huisarts van der Linden was verbijsterd door de beschuldigingen van zijn assistente die hoe dan ook een hoofddoek wilde dragen vanwege haar islamitische cultuur in zijn huisarts-praktijk. Hij werd onder druk genoodzaakt tot betaling van f 10.000,- aan schadevergoeding door het kantongerecht in Amsterdam, dat terwijl hij slechts het neutrale karakter van zijn praktijk niet in gevaar gebracht wilde hebben door het demonstratieve moslim-gedrag van zijn assistente.

De bekende restaurateur Joop Braakhekke zag zijn établissement "Le Garage" bezocht door de televisieploeg van deadliner Jaap Jongbloed samen met een uitgedoste Turkse familie die bezig waren "discriminatie" uit te lokken en hun slachtoffers, hopelijk op heterdaad betrapt, op beeld vast te leggen en aan de multiculturele schandpaal te nagelen. Het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) wil vervolging van Braakhekke.

Directeur mr M. Zwamborn van het LBR wil natuurlijk ook dat de overheid snel overgaat tot het verbieden van zogenaamde "extreem-rechtse" politieke partijen met terzijdestelling van de klassieke grondwettelijke vrijheidsrechten. Zo'n verbod wordt ook bepleit door de politici de Graaf (D66) en Rehwinkel (PvdA).

Het Haags gerechtshof wees op 21 februari 1996 het hoger beroep van OSL-voorzitter Prosper Ego af tegen zijn veroordeling wegens discriminatie; zoook de Hoge Raad op 16 april het hoger beroep van CD-voorzitter Hans Janmaat.

Het makelaarskantoor Otten en Vermaas uit Hoogeveen, ook geconfronteerd met een multiculturele provocateur uit Colombia, mag gaan boeten met f 5.000,- aan de heer Gomez en f 2.500,- aan het organiserende antidiscriminatiebureau uit Assen. Ook financieel loont het de moeite.

Dreigen met rechtszaken door jagers op discriminatie is vaak al voldoende om in het nauw gebrachte Nederlanders te laten zwichten. De in Nederland werkzame 'Gedankenpolizei' kan dankzij de denationaliserende wetgeving en de begeleidende antidiscriminatie-bepalingen en -codes onbelemmerd gaan jagen op wie zich verzet tegen haar multiculturele idealen. En wie niet luisteren wil, zal het voelen in zijn beroepsuitoefening, in zijn persoonlijk leven en in zijn grondwettelijke vrijheden.

Bij de rechterlijke macht, die corrigerend zou behoren op te treden, hoeft niet op enig begrip voor het aangedane anti-Nederlandse onrecht gerekend te worden. Het zelfrecruterende benoemingsbeleid heeft ertoe geleid dat de rechtbanken volzitten met linksliberale figuren van het type de Graaf, Sorgdrager en Dittrich. De maatschappij-beschouwing van de Staat als etnisch neutrale, cultureel afzijdige overheid, die de totstandkoming van een multiculturele samenleving heeft te bevorderen en ondersteunen, wordt door hen volledig en zonder enige reserve onderschreven. Aan de uitvoering zullen ze onverdroten en met overgave meewerken, hoezeer hun eigen Nederlandse medeburgers daar ook de dupe van worden en ertegen in het verweer komen.

Het is jammer dat de Nederlandse burger zich in het algemeen zo weinig bewust is, hoezeer hij in zijn diepste overtuiging en zijn maatschappelijke opvattingen geraakt, beknot en tegengewerkt wordt door zijn eigen overheid, en aangeklaagd en vervolgd kan worden. Pas als hij het zelf aan den lijve ondervonden heeft, wanneer hij in aanvaring komt met allochtone belangengroepen en hun handlangers, zaakbehartigers en wegbereiders, kan hij ervan meepraten. Pas dan voelt hij zich gepakt. Ondertussen loopt hij evenwel een grote kans dat hij ook nog eens door zijn directe omgeving verguisd wordt om z'n zogenaamd foute gedachten en verkeerde gedrag.

Dat merkte het bovengenoemde makelaarsechtpaar, dat door het plaatselijke gemeentebestuur in de verdomhoek gezet werd.

Alleen als je zo bekend en geliefd bent als Pim Fortuyn, Frits Bolkestein of Joop Braakhekke, weet je die dans mogelijk te ontspringen; dan wil het ochtendblad 'de Telegraaf' het wel vvor je opnemen. Het omgekeerde gebeurt trouwens ook; als je als allochtoon tot de geliefdste voetballers van dit land behoort, kan je je heel wat veroorloven. Allerlei vergoeilijkende omstandigheden worden uitvoerig naar voren gehaald, zelfs bij voorvallen met dodelijke afloop. Met het recht en zeker met rechtvaardigheid is het in dit land droevig gesteld.

Het doorsnee-egoisme van de burger, vaak nog verkocht als tolerantie, dat tot uitdrukking wordt gebracht met het gezegde; "je heb er toch geen last van", leidt ertoe dat er tot op heden weinig zuiver geoordeeld wordt en billijk gehandeld wordt. Meehuilen, en brullen dat anderen zo racistisch zijn en discrimineren, is gewoon 'bon ton', tot men zelf geschaad wordt. Dan is Leiden in last.

Vooralsnog bezocht op 1 mei, de dag van de arbeid, PvdA-voorman Jacques Wallage de moskee in plaats van zijn socialistische achterban, dit om z'n bekommernis met andere, niet-europese culturen te benadrukken. Hij is een waarlijk opvolger van Joop den Uyl, die er prat op ging de Surinaamse onafhankelijkheid "zo voortreffelijk" te hebben afgewikkeld. De afloop daarvan ervaren we in Nederland nog steeds.

Of het nog niet genoeg was dat socialistische voorlieden een knieval maken voor de multiculturele omvorming, kwam kardinaal Simonis op 7 mei met het voorstel om 350 moskeeën in ons land te gaan subsidiëren. Hij deed dat nota bene op een ontmoetingsdag

van rooms-katholieke kerkleiders met CDA-prominenten. De overheid zou zelfs aan de bouw van nieuwe moskeeën moeten bijdragen, want: "de bijna 600.000 moslims in ons land verkeren in zo'n slechte maatschappelijke positie, dat de staat verplicht is een situatie te scheppen, waarin moslims kunnen functioneren". Met de grondwettelijke scheiding tussen kerk en staat blijkt de kardinaal weinig op te hebben. Dat hij de staat wil verplichten financieel aan de moslimcultuur bij te dragen zal islamieten welkomer zijn dan katholieken. Weet hij niet hoe in Nederland tot het christendom bekeerde moslims behandeld worden en hoe in islamitische landen als Koeweit de rechtsspraak dienstig gesteld wordt aan de islam? Daar kan het een vrijbrief tot moord inhouden iemand afvallig te verklaren. Openlijke bekering tot het christendom is er daarom zeer zeldzaam.

En minister Sorgdrager vindt het vooralsnog helemaal geen zorg om echtscheiding volgens islamitisch recht in ons land te gaan erkennen. Als Nederland maar multicultureel wordt.

Verantwoordelijkheid jegens eigen cultuur en volk blijkt bij de gezaghebbende leiders in ons land ver te zoeken. Het komt Nederland duur te staan !

 

 

Terug naar hoofdblad heemland

Terug naar Heemland 1991

Terug naar Heemland 1998